VÌ…MIẾNG CƠM! Thơ. Lê Trường Hưởng

Nổ 6 người chết ở Khánh Hoà: do cưa đạn 105mm

 

 

VÌ…MIẾNG CƠM!

 

Chuyện xảy ra đau đến xé lòng!

Liều mình như chẳng có thương không!

Bữa no con cái đang chờ đợi

Ấm bụng mẹ cha vẫn ước mong

Cưa Đạn may bòn thêm chút đỉnh

Xẻ Bom hòng kiếm được vài đồng

Sáu người tan nát đâu còn nữa

Chuyện xảy ra đau đến xé lòng!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

VÌ…MIẾNG CƠM!

  Xảy ra sự cố thắt đau lòng!                             

 Thiếu đói liều mình bỗng hóa không

  Khấp khởi có quà con ngóng đợi

  Mừng thầm thêm gạo vợ chờ mong

  Cưa Bom bán vỏ thêm gom góp             

  Xẻ Đạn cân ve nhặt mấy đồng

  Sáu mạng nát tan đâu thấy nữa

  Xảy ra sự cố thắt đau lòng !

 

        THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa hay cùng xót thương một cảnh đời nghèo đói bất hạnh!

THÁI HÀ

VÌ…MIẾNG CƠM!

Bài họa

       VÌ…MIẾNG CƠM!

  Xảy ra sự cố thắt đau lòng!                             

 Thiếu đói liều mình bỗng hóa không

  Khấp khởi có quà con ngóng đợi

  Mừng thầm thêm gạo vợ chờ mong

  Cưa Bom bán vỏ thêm gom góp             

  Xẻ Đạn cân ve nhặt mấy đồng

  Sáu mạng nát tan đâu thấy nữa

  Xảy ra sự cố thắt đau lòng !

 

        THÁI HÀ