THỦ TƯỚNG MERKEL! Thơ. Lê Trường Hưởng

                              Bà Angela Merkel Thủ tướng Đức

     

THỦ TƯỚNG MERKEL!

 

Sánh được như Bà hỏi có ai?

Nhân dân Đức đã chọn Người Tài

Thông minh sắc sảo hành luôn đúng

Sáng suốt nhậy nhanh xử chẳng sai

Như thép lập trường bền trước mắt

Tựa gang quan điểm vững lâu dài

Nhân từ bác ái song hành đẹp

Thủ Tướng Méc Ken (Merkel ) chúc trọn vai!

 

L.T.H.

 

                                         Bầu cử ở Đức

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ib7ffug7jrmf39mq9u9ffsdn51','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:25:27','/a309090/thu-tuong-merkel-tho-le-truong-huong.html')