QUAN ĐẦN DÂN KHỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

QUAN ĐẦN DÂN KHỔ

 

“Quan đần dân khổ” có sai đâu

Tất cả là do vị đứng đầu

Sáng suốt thông minh đem hạnh phúc

Tối tăm lũ lẫn rước buồn đau

Khôn ngoan tai họa tan đi sớm

Trì độn tồn vong ập đến mau

Sai một nước Cờ là…mãn cuộc

Người xưa chỉ rõ đã từ lâu!

 

L.T.H.