CỦA THIÊN…TRẢ ĐỊA ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cục phó mất gần 400 triệu......

 

Khách sạn mà Cục phó môi trường ở và báo bị mất gần 400 triệu trong chuyến 
công tác tại Long An. Ảnh: Hoàng Nam.

 

CỦA THIÊN…TRẢ ĐỊA !

 

Công tác mà mang thật lắm tiền!

Phải chăng “Đối tượng” giải…”đầu tiên”?

Thanh Tra sớm bỏ qua điều trái

Doanh Nghiệp mau xong hết chuyện phiền

Hay…Chổi đót Heo nuôi vất vả?

Lại…Xe ôm phố chạy như điên?

Cháy nhà mặt Chuột lòi ra đó

Trả Địa sạch sanh hết của Thiên!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ll7v5rpkfuie3soeit6bi48ha0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:33:39','/a309201/cua-thientra-dia-tho-le-truong-huong.html')