TỚ THẦY KHÔN DẠI. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

TỚ THẦY KHÔN DẠI

 

Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại

 

“Làm tớ thằng khôn…” sướng biết bao

“ Hơn thầy thằng dại…” đúng không nào?

Làm thầy thằng dại ê chề lắm

Làm tớ thằng khôn hãnh diện sao

Làm tớ thằng khôn khôn rộng mở

Làm thầy thằng dại dại len vào

Chẳng thầy lại tớ ngay…thằng dại

Thầy dại tớ khôn cứ nháo nhào!

 

L.T.H.