TRÁI TIM ĐAU…Thơ. Lê Trường Hưởng

 


TRÁI TIM ĐAU…

 

Bỗng nhiên ta lại hóa…Ruồi Trâu(*)!

Ánh chớp xẹt ngang phép nhiệm mầu

Thần tượng nhận ra là…cục Đất

Thánh nhân thấy rõ chính…loài Sâu

Ngu ngơ mới sớm chiều thờ phụng

Mông muội nên ngày tháng nguyện cầu

Tất cả đã tan tành sụp đổ

Chỉ còn lại một trái tim đau…

 

L.T.H.

 

(*) Nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của  Ethel Lilian Voynich 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','9p7idu6jegvumkv5m0m7i9rkb2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:16:20','/a309329/trai-tim-dautho-le-truong-huong.html')