NỮ OA ĐÂU ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Nữ Oa


                               Nữ Oa đội đá vá trời

 NỮ OA ĐÂU ?

 

Nữ Oa đội đá vá trời xanh

Cứu vớt Trần gian Thủy tặc hành

Nay lở đất vùi người hứng chịu

Hiện dâng lũ quét của trôi đành

Tầng Ô Zôn thủng vì…đâm sớm

Khí hậu đổi thay bởi…phá nhanh

“Phụ mẫu” đang còn mê mải…khoét

Thời gian đâu nghĩ đến dân lành?

 

L.T.H.

 

                Lũ lụt miền Trung

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','6jgfv02fr9flmjkfpvh2nb8ha6','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:05:40','/a309407/nu-oa-dau-tho-le-truong-huong.html')