NỮ OA ĐÂU ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Nữ Oa


                               Nữ Oa đội đá vá trời

 NỮ OA ĐÂU ?

 

Nữ Oa đội đá vá trời xanh

Cứu vớt Trần gian Thủy tặc hành

Nay lở đất vùi người hứng chịu

Hiện dâng lũ quét của trôi đành

Tầng Ô Zôn thủng vì…đâm sớm

Khí hậu đổi thay bởi…phá nhanh

“Phụ mẫu” đang còn mê mải…khoét

Thời gian đâu nghĩ đến dân lành?

 

L.T.H.

 

                Lũ lụt miền Trung