NGHÌN NĂM BẮC THUỘC Thơ. Lê Trường Hưởng

Công bố quyết định nghỉ công tác đối với Thiếu tướng Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long

 

 

 

 

NGHÌN NĂM BẮC THUỘC

 

Thượng thư Thạch đến Tướng quân Long

Khảng khái nên Thiên tử mếch lòng

Tiểu Quốc vâng lời xưa truất bỏ

Chư Hầu tuân chỉ mới trừ xong

Thần minh khiến núi sông hưng thịnh

Vương tối làm non nước bại vong

Hậu duệ đớn hèn cùng bạc nhược

Ngàn năm Bắc thuộc tái lai không?

 

L.T.H.

 

 

Thơ của Thái Hà:

CÙNG NHAU GIỮ LẤY

 Cùng nhau giữ lấy nước non này

 No ấm mưu cầu gắng bấy nay               

 Xương máu chiến binh đà thẫm đất

 Tình thương Bà mẹ vẫn đang đây            

 Biển đông“mềm dẻo” nhìn đau ruột           

 Dự án  dài lâu (1) thấy xót thay

 Đấu cật chung lung đoàn kết lại                  

 Cùng nhau giữ lấy nước non này

 
Thái Hà

 (1)Nhiều dự án cho thuê đất 50năm , 70 năm đe dọa an ninh Quốc gia và gây hủy hoại môi trường

 

Thơ của Tâm Tâm:

 

 CHỚ LÚN SÂU

 Em chẳng thích nhìn cảnh ấy đâu

Ngàn năm Bắc thuộc mấy u sầu

Máu xương dân tộc bao lâu đổ

Tỉnh táo xin đừng để lún sâu

 
Tâm Tâm

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Tâm Tâm

Đã nói lên chính kiến của mình

Toàn dân ta không một ai thích nhìn cảnh ấy đâu trừ...Lê Chiêu Thống!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài thơ hay CÙNG NHAU GIỮ LẤY nước non này

Dân ta đồng lòng như vậy còn các Ông Đầy Tớ thì cứ...bán dần bán mòn đi!

TÂM TÂM

CHỚ LÚN SÂU

 Thơ cảm tác

               CHỚ LÚN SÂU

 Em chẳng thích nhìn cảnh ấy đâu

Ngàn năm Bắc thuộc mấy u sầu

Máu xương dân tộc bao lâu đổ

Tỉnh táo xin đừng để lún sâu

 

TÂM TÂM

THÁI HÀ

 CÙNG NHAU GIỮ LẤY

Thơ cảm tác

      CÙNG NHAU GIỮ LẤY

 Cùng nhau giữ lấy nước non này

 No ấm mưu cầu gắng bấy nay               

 Xương máu chiến binh đà thẫm đất

 Tình thương Bà mẹ vẫn đang đây            

 Biển đông“mềm dẻo” nhìn đau ruột           

 Dự án  dài lâu (1) thấy xót thay

 Đấu cật chung lung đoàn kết lại                  

 Cùng nhau giữ lấy nước non này

 

 (1)Nhiều dự án cho thuê đất 50năm , 70 năm đe dọa an ninh Quốc gia và gây hủy hoại môi trường

 

THÁI HÀ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','5lchf6tlpefaucjr70ur30ivm3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:21:26','/a309508/nghin-nam-bac-thuoc-tho-le-truong-huong.html')