VAI TRÒ CÁ NHÂN. Lê Trường Hưởng

 

 

VAI TRÒ CÁ NHÂN

 

Cá nhân quyết định cũng nhiều khi

Bước ngoặt đổi thay đến tức thì

Đúng đắn Quốc gia mau thịnh vượng

Sai lầm Triều đại chóng tàn suy

Vững chèo sẽ thuận buồm xuôi gió

Non lái rồi ngang sóng hiểm nguy

Tâm nguyện toàn dân hằng ấp ủ

Hiền tài cứu nước chẳng mong gì!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

 VAI TRÒ CÁ NHÂN

Thời điểm làm nên nhất một khi                          

 Đổi thay bước ngoặt giỏi giang thì

 Đứng đầu quyết đúng thêm hưng vượng

 Gian tế  chỉ sai chắc lụi suy

 Vững lái bè xuôi êm thuận gió

 Dăng buồm thuyền ngược sợ lâm nguy

 Toàn dân tâm nguyện mơ hiền triết                          

  Nước mạnh nhà an chả ước gì                                               

          Thái Hà

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã góp bài họa hay!

 Nước mạnh nhà an chả ước gì    

   Một điều ước giản dị nhưng đạt được mới khó làm sao!

THÁI HÀ

VAI TRJ CÁ NHÂN

Em xin góp bài họa

 VAI TRÒ CÁ NHÂN

Thời điểm làm nên nhất một khi                          

 Đổi thay bước ngoặt giỏi giang thì

 Đứng đầu quyết đúng thêm hưng vượng

 Gian tế  chỉ sai chắc lụi suy

 Vững lái bè xuôi êm thuận gió

 Dăng buồm thuyền ngược sợ lâm nguy

 Toàn dân tâm nguyện mơ hiền triết                          

  Nước mạnh nhà an chả ước gì                                               

          Thái Hà

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','8l0iuum6ravgakvpnqpchm9fc1','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:46:41','/a309573/vai-tro-ca-nhan-le-truong-huong.html')