CUỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có truyện hai chú Cuội khác nhau:

1 - Truyện chú Cuội cung Trăng

2 - Truyện chú Cuội nói dối

 

 

CUỘI

 

Cháu con Cuội tiếp nối bao đời

Mặt Cuội Trần gian thấy khắp nơi

Lời nói miệng Quan là Cuội đó

Việc làm trôn Trẻ Cuội đây rồi

“Tiền thầy bỏ túi” người thua Cuội

“Sống chết mặc bay” Cuội thắng người

Hơi…Cuội thay cho bầu khí quyển

Địa Cầu nhan nhản Cuội rong chơi

 

L.T.H.

 

                        Cuội lên ngôi Vua