CHỔI ĐÓT THẦN KỲ! Thơ. Lê Trường Hưởng


 

CHỔI ĐÓT THẦN KỲ!

 

Chổi Đót thần kỳ “chuyển hóa” ra

Những gì mơ ước của người ta

Quyền cao chức trọng cùng Xe xịn

Biệt phủ Đất đai với mấy Nhà

“Diễn biến” Bần nông thành…Địa chủ

Thoái suy Vô sản đổi Danh gia

Vẽ vòng Đại Thánh an toàn…ngự

Lũ quét bão giông phải tránh xa!

 

L.T.H.

 

Biệt phủ của Phạm Sĩ Quý-Giám đốc Sở TNMT Yên Bái được xây dựng
từ tài sản của ông cha là Bần cố nông để lại và do ông làm chổi đót.


              Ngườii dân Yên Bái thiệt hại nặng nề do mưa lũ