LÒ VÀ CỦI. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

LÒ VÀ CỦI

 

Chiếc Lò rừng rực nóng lên rồi

Các loại Củi chờ lượt…đốt thôi!

Củi ướt xếp sau cho…ráo nước

Củi khô bỏ trước để…làm mồi

Củi tươi bó nhỏ nên mau cháy

Củi gộc thân to chẳng chóng…lôi

Củi đại cửa Lò chui khó lọt

Củi dài Lò ngắn cách chi…nhồi?

 

L.T.H.