NHẮN AI...Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

NHẮN AI…

 

Trong đầu chỉ dúm…chữ mà thôi

Đã tưởng rằng ta…nhất bảng rồi

Xem chẳng biết gì mà nhạo báng

Đọc không hiểu hết lại chê bôi

Tự cao lên giọng coi thường bạn

Kiêu ngạo cất lời trọng cái Tôi

Khiêm tốn học người rèn đức tính

Vênh vang sĩ diện chớ đua đòi!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Nguyễn Đắc Công):

HỮU DANH VÔ THỰC

"Hữu danh vô thực" thế thì thôi
Lão đã làm ta thất vọng rồi
Trước tưởng rất sành thơ giỏi luật
Nay rành chẳng phải hắn hơn tôi
Mù mờ đối ngẫu sao còn muốn...
Nỏ hiểu mô tê lại cứ đòi...
Xin kiếu từ đây đừng diện kiến
Phen này áp dụng..." cóc vôi bôi" (1)

Nguyễn Đắc Công 
(1) Các cụ ta xưa thường bôi vôi vào lưng cóc trước khi mang con cóc đi nơi khác không muốn cóc ở trong nhà mình nữa.

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Nguyễn Đắc Công

Đã góp bài họa hay cả hai nơi!

Nguyễn Đắc Công

Họa thơ

HỮU DANH VÔ THỰC
( Họa hoán vận )

"Hữu danh vô thực" thế thì thôi
Lão đã làm ta thất vọng rồi
Trước tưởng rất sành thơ giỏi luật
Nay rành chẳng phải hắn hơn tôi
Mù mờ đối ngẫu sao còn muốn...
Nỏ hiểu mô tê lại cứ đòi...
Xin kiếu từ đây đừng diện kiến
Phen này áp dụng..." cóc vôi bôi" (1)

Nguyễn Đắc Công 
(1) Các cụ ta xưa thường bôi vôi vào lưng cóc trước khi mang con cóc đi nơi khác không muốn cóc ở trong nhà mình nữa.