BÃO SỐ 12 (DAMREY)!

 

BÃO SỐ 12 (DAMREY)!

 

Nín thở miền Trung đợi Bão về

“Số 10” nhìn lại xót xa ghê

Lúa ngâm nhà đổ tràn tang tóc

Người chết của trôi ngập thảm thê

Cơn trước kinh hoàng vừa mới dứt

Trận sau khủng khiếp đã liền kề

Cầu Trời khấn Phật cho tan sớm

Lo lắng hòa đau đớn tái tê

 

L.T.H.

 

Bão số 12 giật cấp 15 vào thẳng Khánh Hòa, nhiều nhà dân bị đổ.

 

                                  Cây Xăng bị gió quật đổ

                             Bão số 12 vào Nha Trang