HỎI TRỜI? Thơ. Lê Trường Hưởng

                             Nhà cửa bị đổ sập ở Nha Trang

                                  Nhà cửa bị đổ sập ở Nha Trang

 

HỎI TRỜI?

 

Hai mươi năm trước bão Lin Đa (Linda)

Ào ạt đổ vào Đất mũi xa

Bạo liệt cướp ba ngàn mạng sống

Tàn hung phá đến vạn thuyền phà

Năm nay “Voi lớn” càn Trung bộ

“Mười Bảy” Đam rây (Damrey) quét giữa nhà

“Phúc bất trùng lai” luôn gặp họa

Hỏi Trời sao nỡ hại dân ta?

 

L.T.H.

 

            Nhiều nơi ở Nha Trang gần như tan tành

             Đê biển bị vỡ 100m tại Phú Lộc (TT Huế)

 

Thơ của Thái Hà:

 

 HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

 “Phúc bất trùng lai” mãi hại ta

 Thuyền trôi nước ngập biết bao nhà

 Trẻ thơ thiếu đói nhìn ngơ ngác

 Liên tiếp bão gần lại bão xa

 

 Điêu  tàn chưa hết trận “Lin Đa”

 Quá mạnh Đam rây (Damrey) giật đổ nhà

 Vật vã ngư dân trên sóng biển

 Quên mình nguy hiểm chẳng nề hà! (1)

      

  THÁI HÀ

       (1)   Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam và 7 đồng nghiệp đã dũng cảm lao mình ra biển cứu hơn 200 người. 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã cùng chia sẻ về 2 cơn bão khủng khiếp và biểu dương tinh thần dũng cảm quên mình cứu dân của Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam và 7 đồng nghiệp!

THÁI HÀ

  HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Thơ cảm tác:

       HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

 “Phúc bất trùng lai” mãi hại ta

 Thuyền trôi nước ngập biết bao nhà

 Trẻ thơ thiếu đói nhìn ngơ ngác

 Liên tiếp bão gần lại bão xa

 

 Điêu  tàn chưa hết trận “Lin Đa”

 Quá mạnh Đam rây (Damrey) giật đổ nhà

 Vật vã ngư dân trên sóng biển

 Quên mình nguy hiểm chẳng nề hà! (1)

       (1)   Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam và 7 đồng nghiệp đã dũng cảm lao mình ra biển cứu hơn 200 người.

  THÁI HÀ