THỦ TỪ VÀ NGÔI ĐỀN. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

THỦ TỪ VÀ NGÔI ĐỀN

 

Thủ Từ phó mặc cả Ngôi Đền

Bụi phủ Nhện giăng mắc mạng lên

Hương lạnh khói tàn không ánh lửa

Quả khô hoa héo thiếu cây đèn

Trâu Bò thoải mái đâu còn lạ

Chuột Bọ tự do đó vẫn quen

Mất hết linh thiêng vì uế tạp

Khách hành hương đến vội…đi liền!

 

L.T.H.