“GIẰNG CO” HAY…ĐÁ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Cụ Kình-Đồng Tâm bị gãy chân là do giằng co với Công An

 

 

“GIẰNG CO” HAY…ĐÁ?

 

“Giằng co” hay đá…gẫy chân đây?

Làm sáng tỏ ra uẩn khúc này!

Độc ác Trần Thanh Tùng…thượng cẳng

Bạo tàn Công an Huyện…ra tay

Hành hung “bóng cả” quân hèn hạ

Hạ thủ “cây cao” lũ mặt dày!

Gây tội tầy đình còn…chối biến

“Thượng tôn Pháp luật” đáng buồn thay!

 

L.T.H.