TOI CƠM! Thơ. Lê Trường Hưởng

 


TOI CƠM!

 

Toi cơm nuôi “Tiến sỹ” Bùi Hiền!

Phản động hay là một gã điên?

“Cải tiến” tiếng cha sao bậy bạ

Sửa …lùi chữ mẹ thật quàng xiên

Xóa hồn dân tộc mưu về cuối

Bỏ tiếng Việt Nam kế trước tiên

Gian tế đã lâu rồi giấu mặt

“Công trình nghiên cứu” phí bao tiền!

 

L.T.H.

 

                                            Tiếng Việt "cải tiến" của PGS.TS Bùi Hiền

 

Bài họa của Thái Hà:

 

 TIẾC THAY.

   Cũng tiếc thay cho Tiến sỹ… Hiền            

   Hai  mươi  năm (1) ấy có  là  điên?            

  Tiếng cha “cải tiến” nghe kỳ lạ

   Chữ mẹ chôn vùi thấy ngạc nhiên

    Dân tộc cốt hồn cho xuống cuối                    

   Trăm năm Quốc ngữ có đầu tiên           

   Bấy lâu thâm ý còn che giấu

   Ký  tự  tối  tăm hại  cả  tiền                                       

 THÁI HÀ

(1)   Ông Bùi Hiển cho biết đề tài « cải tiến » này đã nghiên cứu 20 năm và mới được một nửa. 

          

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa hay góp chung tiếng nói phản đôiă!

THÁI HÀ

  TIẾC THAY.

Bài họa

           TIẾC THAY.

   Cũng tiếc thay cho Tiến sỹ… Hiền            

   Hai  mươi  năm (1) ấy có  là  điên?            

  Tiếng cha “cải tiến” nghe kỳ lạ

   Chữ mẹ chôn vùi thấy ngạc nhiên

    Dân tộc cốt hồn cho xuống cuối                    

   Trăm năm Quốc ngữ có đầu tiên           

   Bấy lâu thâm ý còn che giấu

   Ký  tự  tối  tăm hại  cả  tiền                                       

 THÁI HÀ

(1)   Ông Bùi Hiển cho biết đề tài « cải tiến » này đã nghiên cứu 20 năm và mới được một nửa. 

          

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','cfocisn5m1nt8ik4nl54kd5sl1','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:32','/a311023/toi-com-tho-le-truong-huong.html')