KẺ ĐỐT ĐỀN! Thơ. Lê Trường Hưởng

                Chân dung Kẻ Đốt Đền

 

KẺ ĐỐT ĐỀN!

 

Đã lộ mặt ra Kẻ Đốt Đền!

“Công trình nghiên cứu” mới đưa lên

Dân nuôi uổng phí bao công sức

Nước dưỡng mất không lắm bạc tiền

“Tiến sỹ” xếp vào hàng…đức mọn

“Giáo sư” liệt đúng loại…tài hèn

Muốn vang danh giở…chiêu kỳ quái

Đã lộ mặt ra Kẻ Đốt Đền!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

KẺ ĐỐT ĐỀN

     Ma đưa quỷ dẫn lửa châm Đền

     Ai xúi “Công trình”“cất tiếng lên         

     Chữ  viết  cải  lùi  cho  phí  sức                      

     Dân nuôi tốn giấy lại hao tiền         

   “Tiến” gì lú lẫn cùng tâm mọn

     Hay đã  u  mê  lại  đớn hèn

     Danh hão lần mò chiêu tác quái                          

    Ma đưa quỷ dẫn lửa châm Đền

 

        THÁI HÀ

 

Thơ của Tâm Tâm:

NGƯỜI XƯA ĐÃ DẠY

Năm mươi năm trước Bác Phạm văn (1)

Hội thảo Việt ngôn đã dạy răn

Bản sắc trau dồi cho khởi rạng

 Người xưa uyên bác cũng nêu rằng:

 

“Tiếng Việt của ta vốn rất giầu” (2)

 Đấu tranh kinh nghiệm  lại dài lâu

 Tâm  hồn  lý  trí  càng  cao  đẹp

 Kiệt tác Nguyễn Du mấy nhiệm mầu

TÂM TÂM

(1) ( Phạm Văn Đồng)

(2) Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) số 4 năm 1966    

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Tâm Tâm

Đã góp bài thowddoongf cảm

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa cung vạch mặt Kẻ Đốt Đền

TÂM TÂM

  NGƯỜI XƯA ĐÃ DẠY

Thơ cảm tác

      NGƯỜI XƯA ĐÃ DẠY

Năm mươi năm trước Bác Phạm văn (1)

Hội thảo Việt ngôn đã dạy răn

Bản sắc trau dồi cho khởi rạng

 Người xưa uyên bác cũng nêu rằng:

 

“Tiếng Việt của ta vốn rất giầu” (2)

 Đấu tranh kinh nghiệm  lại dài lâu

 Tâm  hồn  lý  trí  càng  cao  đẹp

 Kiệt tác Nguyễn Du mấy nhiệm mầu

TÂM TÂM

(1) ( Phạm Văn Đồng)

(2) Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) số 4 năm 1966

    

THÁI HÀ

KẺ ĐỐT ĐỀN

Bài họa

            KẺ ĐỐT ĐỀN

     Ma đưa quỷ dẫn lửa châm Đền

     Ai xúi “Công trình”“cất tiếng lên         

     Chữ  viết  cải  lùi  cho  phí  sức                      

     Dân nuôi tốn giấy lại hao tiền         

   “Tiến” gì lú lẫn cùng tâm mọn

     Hay đã  u  mê  lại  đớn hèn

     Danh hão lần mò chiêu tác quái                          

    Ma đưa quỷ dẫn lửa châm Đền

 

        THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Đắc Công

Phải lên tiếng phản đối liên tục mạnh mẽ không thì Tiếng Việt ta nguy mất!

Nguyễn Đắc Công

Cảm nhận

Bài thơ đánh đúng tim đen PGS-TS Bùi Hiền (kẻ muốn đốt đền )thật là hay.Chúc mừng bác Lê Trường Hưởng.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','6n0q606blcdief98cqal7ntlm6','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:38','/a311075/ke-dot-den-tho-le-truong-huong.html')