ĐÂU RỒI? CÁC NHÀ THƠ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong!

( Cảm tưởng đọc “Thiên Gia Thi”-Hồ Chí Minh )

 

ĐÂU RỒI? CÁC NHÀ THƠ?

 

Bác Hồ đã dạy nhớ hay không?

Sự việc xẩy ra cả cộng đồng

Nhất loạt mọi người bùng phẫn nộ

Riêng mình Chi Hội lặng…cho xong?

“Thất phu hữu trách” đừng vô cảm

Kẻ sĩ có tâm hãy chạnh lòng

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong!

 

L.T.H.

 

Thơ của Bạn Đọc:

 ĐỪNG MƠ

 Quốc Ngữ trăm năm đã có nền

 Hội thảo bao lần đã viết lên

 Giữ gìn tiếng Việt cho trong sáng

 Đất nước non sông mới vững bền

 

“Giáo sư” không lẽ đã lu mờ

“ Đốt đền”dân chúng có đâu ngơ

 Mỗi từ âm sắc thiêng liêng lắm

 Cải lùi vô thức chớ đừng mơ

 

     BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã có thơ hay về ông mơ...hão!

BẠN ĐỌC

ĐỪNG MƠ

Thơ cảm tác

           ĐỪNG MƠ

 Quốc Ngữ trăm năm đã có nền

 Hội thảo bao lần đã viết lên

 Giữ gìn tiếng Việt cho trong sáng

 Đất nước non sông mới vững bền

 

“Giáo sư” không lẽ đã lu mờ

“ Đốt đền”dân chúng có đâu ngơ

 Mỗi từ âm sắc thiêng liêng lắm

 Cải lùi vô thức chớ đừng mơ

 

     BẠN ĐỌC

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','pm05if4p7t0d68329drtdhvq40','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:26','/a311117/dau-roi-cac-nha-tho-tho-le-truong-huong.html')