MUỐN…NGU DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

MUỐN…NGU DÂN!

 

Rắp tâm tìm cách để…ngu dân

Tiếng Việt tinh hoa muốn xóa dần!

“Cải tiến” tóc xanh sinh…loạn trí

Sửa…lùi đầu bạc hóa…tâm thần

Bỗng nhiên già trẻ đâm…mù chữ

Đột ngột gái trai chuyển…ngốc đần

Cả nước phải cùng đi…học lại

Chặn ngay “Tiến Sỹ” thấy sao cần!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

MUỐN…NGU DÂN!

  “Cải tiến” phụ âm cớ  hại  dân           

  Tinh hoa Quốc ngữ muốn bài dần

   Tóc Xanh viết chữ thêm rối  trí                 

    Tuổi Hạc xem trang lại thất thần                    

    Già trẻ bỗng dưng ra… ngớ ngẩn                   

    Gái trai thành thử hóa… ngu đần           

   Trăm năm chữ viết  đi  lùi  lại

   Trừ họa mưu thâm thấy rất cần!

       

       THÁI HÀ

Xóa

Thơ của Bạn Đọc:

 KHÔN -DẠI

 Mê hồn Tiếng Việt của dân tôi

 Hun đúc ngàn năm ngọc sáng ngời

 Đã giầu ngôn ngữ khi biểu đạt

 Lại đẹp âm thanh lúc cất lời

 

 Kỳ cục đổi thay đến thế sao?

 Cơ man hệ lụy biết nhường bao

 Háo danh “cải tiến”xin  đề… sửa                     

 Mới biết khôn nao giống dại nào

 

BẠN ĐỌC                                                     

 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã có bài thơ hay luận về sự khôn dại trong việc"cải tiến "Tiếng Việt

BẠN ĐỌC

KHÔN -DẠI

 Thơ cảm tác

       KHÔN -DẠI

 Mê hồn Tiếng Việt của dân tôi

 Hun đúc ngàn năm ngọc sáng ngời

 Đã giầu ngôn ngữ khi biểu đạt

 Lại đẹp âm thanh lúc cất lời

 

 Kỳ cục đổi thay đến thế sao?

 Cơ man hệ lụy biết nhường bao

 Háo danh “cải tiến”xin  đề… sửa                     

 Mới biết khôn nao giống dại nào

 

BẠN ĐỌC                                                     

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa hay chung một suy nghĩ chắc đây là 1 âm mưu ngu dân của thế lực ngoại bang!

THÁI HÀ

MUỐN…NGU DÂN!

Bài họa

         MUỐN…NGU DÂN!

  “Cải tiến” phụ âm cớ  hại  dân           

  Tinh hoa Quốc ngữ muốn bài dần

   Tóc Xanh viết chữ thêm rối  trí                 

    Tuổi Hạc xem trang lại thất thần                    

    Già trẻ bỗng dưng ra… ngớ ngẩn                   

    Gái trai thành thử hóa… ngu đần           

   Trăm năm chữ viết  đi  lùi  lại

   Trừ họa mưu thâm thấy rất cần!

       

       THÁI HÀ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','tt4n1scoq7mblc60reedk04mp6','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:41','/a311190/muonngu-dan-tho-le-truong-huong.html')