KHUYÊN ÔNG TIẾN SỸ! Thơ. Lê Trường Hưởng

...Dù bị ném đa vẫn tiếp tục...

Chính phủ không có chủ trương cải tiến chữ Quốc ngữ

Thở phào nhẹ nhõm! Đây là bài viết cuối cùng trong "sê ri" bài "Phần I" của tôi:

 

 

KHUYÊN ÔNG TIẾN SỸ!

 

“Dừng lại!” chẳng ai muốn bảo ông

Can người “cố đấm…” có nên không?

Gia đình im lặng thương buồn khổ

Đồng nghiệp xôn xao tiếc nặng lòng

Sống được bao lâu chưa thể đếm

Sức còn mấy nả chẳng sao đong

An nhiên tự tại là hơn cả

Danh dự…rút lui xã hội mong!

 

L.T.H.

 

 

Thơ của Bạn Đọc:

 KHUYÊN ÔNG TIẾN SỸ!

 Đã thấy lao tâm khổ tứ rồi

Nặng lòng theo đuổi đến tàn hơi

Chủ trương Chính phủ (1) chưa hề có

Bộ (2) đã tuyên ngôn chắc hẳn thôi

 

Nghe nói tuổi ông ngoại tám mươi (83)

Những mong thanh thản hưởng ơn trời

Gia đình, bạn hữu đồng chia sẻ

Sức mấy khôn đâu trái sự đời

 BẠN ĐỌC 

(1) Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ và Bộ GD&ĐT chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.

(2) Bộ GD&ĐT sẽ không sử dụng đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền.   

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã có thơ hay khuyên ông Tiến sỹ 83 tuổi thật chân tình!

BẠN ĐỌC

 KHUYÊN ÔNG TIẾN SỸ!

Thơ cảm tác

 KHUYÊN ÔNG TIẾN SỸ!

 Đã thấy lao tâm khổ tứ rồi

Nặng lòng theo đuổi đến tàn hơi

Chủ trương Chính phủ (1) chưa hề có

Bộ (2) đã tuyên ngôn chắc hẳn thôi

 

Nghe nói tuổi ông ngoại tám mươi (83)

Những mong thanh thản hưởng ơn trời

Gia đình, bạn hữu đồng chia sẻ

Sức mấy khôn đâu trái sự đời

 

(1) Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ và Bộ GD&ĐT chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.

(2) Bộ GD&ĐT sẽ không sử dụng đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền.

 

    BẠN ĐỌC