THU…XẢ XẢ …THU. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

THU…XẢ XẢ …THU

 

Cái gốc chính là…vị trí sai!

Thu rồi…xả Trạm sẽ lâu dài

Kéo cưa lừa xẻ cùng ông chủ

Đùn lại đẩy qua với bác tài

Đường nhánh chẳng đi mà trả mãi

Lối vòng không chạy lại chi hoài

Cửa quyền áp đặt từ đâu nhỉ?

Quý Bộ Giao Thông đó chứ ai!

 

L.T.H.

 

 

      Ngày "thi gan" ở Trạm BOT Cai Lậy 10 lần thu phí 10 lần xả trạm       

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','7id0s6k89fp487or98mefr1l10','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:12','/a311246/thuxa-xa-thu-tho-le-truong-huong.html')