HIỆU ỨNG ĐÔ MI NÔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Thủ Tướng quyết định dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy 1-2 tháng

 

Giới tài xế quanh khu vực trạm BOT Cai Lậy hò reo sau khi biết 
quyết định của Thủ tướng vào tối 4-12 - Ảnh: NAM TRẦN

 

HIỆU ỨNG ĐÔ MI NÔ

 

Cai Lậy đấu tranh thắng lợi rồi!

Bê O Tê (BOT) khác lấy gương soi

Đặt sai vị trí mau minh bạch

Thu phí quá cao sớm rạch ròi

Cậy thế cậy thần là…thất bại

Ỷ quyền ỷ chức sẽ…thua thôi!

Đô Mi Nô đổ theo hàng loạt

Dựng lại cho ngay ngắn hẳn hoi!

 

L.T.H.

 

                                                 Trạm BOT Cai Lậy