HIỆU ỨNG ĐÔ MI NÔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Thủ Tướng quyết định dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy 1-2 tháng

 

Giới tài xế quanh khu vực trạm BOT Cai Lậy hò reo sau khi biết 
quyết định của Thủ tướng vào tối 4-12 - Ảnh: NAM TRẦN

 

HIỆU ỨNG ĐÔ MI NÔ

 

Cai Lậy đấu tranh thắng lợi rồi!

Bê O Tê (BOT) khác lấy gương soi

Đặt sai vị trí mau minh bạch

Thu phí quá cao sớm rạch ròi

Cậy thế cậy thần là…thất bại

Ỷ quyền ỷ chức sẽ…thua thôi!

Đô Mi Nô đổ theo hàng loạt

Dựng lại cho ngay ngắn hẳn hoi!

 

L.T.H.

 

                                                 Trạm BOT Cai Lậy

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','3dipl2aob7n8ct23eh5id4c3g4','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:24','/a311299/hieu-ung-do-mi-no-tho-le-truong-huong.html')