LAI PHẢI NÓI VỀ ÔNG...Thơ. Lê Trường Hưởng…

Nguyễn Hữu Ngư ( Nguyễn Ngu Í )

Nhà báo, nhà thơ, nhà giáo Nguiễn Ngu Í 
( Nguyễn Hữu Ngư 1921-1979 )

 

LAI PHẢI NÓI VỀ ÔNG…

 

Lại phải nói về ông cảm thấy buồn lòng
Bẩy mươi năm trước ông còn là cậu bé
Nguyễn Hữu Ngư nhà văn đã làm…giống thế
“Cải tiến Tiếng Việt” sao mà cũng…như ông
“Đám quần chúng” (1) đem hai bản đặt song song
“Chẳng hiểu gì” (2) chỉ thấy như hai…giọt nước!
“Tư tưởng lớn gặp nhau” làm sao biết được
“Chẳng hiểu gì”: thủ giống thủ xôi giống xôi
Nguyễn Hữu Ngư xưa bị “ném đá” tơi bời
Phải chăng Ông phẫn chí hóa điên mà chết?
“Cải tiến Tiếng Việt” làm sao mà phân biệt
Của ai và của ai hay chỉ…một người?
Giống Tiền nhân ông bị ném đá tơi bời
“Đá” người ít học ông gọi là “bẩn thỉu”
“Đá” Kẻ sĩ ném có thấy lòng nặng trĩu? 
Rồi bà Tiến sỹ trò che chắn cho Thầy
Nhưng lại nhầm…thêm dầu vào lửa hại thay!
Giờ cả Thầy Trò bị tơi bời…đá lửa
Cùng đồng hành ra sức gắng công bào chữa
Khuyên ông noi theo gương sáng Ga Li Lê
Vẫn “Trái Đất quay” dù cái chết cận kề
Hãy khẳng định “của tôi không ai khác”
Bỏ ngoài tai “đám quần chúng” kia phản bác
Lại còn dám bảo ông…thuổng thó của người
Đen trắng đúng sai cần làm rõ kịp thời
Để chứng minh ông người đạo cao đức trọng! 

 

L.T.H. 

(1) (2) Lời bà Tiến Sỹ Đoàn Hương

 

Tập thơ “QÊ HƯƠNG” do Nguiễn Ngu Í thực hiện năm 1969

 

Thơ của Đinh Hiểu Khác:

Ngu Í năm xưa từng Cải tiến
Cô đơn, phẫn chí chết vì điên
Bùi Hiền nay lại..."trùng xôi thủ"
Chí lớn gặp nhau...thích "đốt đền"!
ĐHK   12-2017 

 

Thơ của Bạn Đọc:

 GIỒNG XÔI

 “Giống xôi” “giống thủ” thế mà thôi!

 Tiến Sỹ mang danh hổ quá rồi

 Kẻ “Đốt đền” hòng ngu nước Việt

  Trăm năm không tiến lại đi lùi

 

    BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Cũng đã thấy "thủ giống thủ xôi giống xôi "qua bài tứ tuyệt hay! 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Đinh Hiểu Khác

Có bài tứ tuyệt hay Nêu danh "kẻ đốt Đền" đương đại!

BẠN ĐỌC

  GIỒNG XÔI

Thơ cảm tác

               GIỒNG XÔI

 “Giống xôi” “giống thủ” thế mà thôi!

 Tiến Sỹ mang danh hổ quá rồi

 Kẻ “Đốt đền” hòng ngu nước Việt

  Trăm năm không tiến lại đi lùi

 

    BẠN ĐỌC

Đinh Hiểu Khác

cảm tác thơ

THƠ CẢM TÁC:
Ngu Í năm xưa từng Cải tiến
Cô đơn, phẫn chí chết vì điên
Bùi Hiền nay lại..."trùng xôi thủ"
Chí lớn gặp nhau...thích "đốt đền"!
ĐHK   12-2017 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','mdpa1a9uaotc9n2i1c2mmoe2m3','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:04:27','/a311371/lai-phai-noi-ve-ong-tho-le-truong-huong.html')