SẤM TRẠNG TRÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

                   Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm  ( 14911585 )       

      

SẤM TRẠNG TRÌNH

 

Năm trăm năm trước Sấm còn vang

Dự báo không sai đến ngỡ ngàng

Thiên lý nhãn nhìn xuyên Thế Kỷ

Tư duy trí thấu suốt Lân Bang

Thiên tài tỏa sáng nơi rừng núi

Thánh đức chiếu soi chốn xóm làng

“Mười tám” Núi sông hồi hộp đợi

Chờ mong Lịch sử lật trang vàng!

 

L.T.H.

 

     Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tai thôn Trung Am,
         xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

 

Bài họa của Thái Hà:

 

SẤM TRẠNG TRÌNH

 Năm thế kỷ rồi sấm vẫn vang

Không sai năm tháng chẳng ngơ ngàng

 Kỳ  tài  dự  báo  thiên  niên kỷ                

Siêu trí trông xa khắp ngoại bang

Cục diện ngàn năm xem hướng núi

Thế thời truyền thống xét trong làng           

Đón xuân “Mười tám” nôn nao đợi

 Lịch sử sang trang giấc mộng vàng

 

   THÁI HÀ

 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã góp lời ngợi ca thiên ytaif của nhà tiên tri Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm

THÁI HÀ

SẤM TRẠNG TRÌNH

Bài họa

     SẤM TRẠNG TRÌNH

 Năm thế kỷ rồi sấm vẫn vang

Không sai năm tháng chẳng ngơ ngàng

 Kỳ  tài  dự  báo  thiên  niên kỷ                

Siêu trí trông xa khắp ngoại bang

Cục diện ngàn năm xem hướng núi

Thế thời truyền thống xét trong làng           

Đón xuân “Mười tám” nôn nao đợi

 Lịch sử sang trang giấc mộng vàng

 

   THÁI HÀ

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','m7l06c6v7rqdr9ctdsemqtsm27','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:15:58','/a347357/sam-trang-trinh-tho-le-truong-huong.html')