ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG. Lê Trường Hưởng

Vãn cảnh cuối năm Dậu

Ảnh minh họa

 
 

 


 


 

 

 

ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG

 

Xin cụ Trạng Quỳnh tha tội!

 

Nhân dân cõng thuế dựng nên mày!

Đã lộng ngôn là lộng mãi đây

Tiến sĩ cổ đeo trên chuỗi hạt

Giảng viên chân dẫm dưới đôi giầy

Khàn khàn mắng đám đông quần chúng

Khản đặc khen riêng một lão thầy

Có ngứa miệng đi mà nếm…đá

Đừng ương dở mãi ở nơi này!

 

L.T.H.

 

 

Thơ của Bạn Đọc:

 

ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG

 Ngẫm thấy buồn cho tiến sỹ này

 Tiền gom gạo góp của dân đây

 “Đám đông quần chúng” vơ cả nắm

 Quen thói “lộng ngôn” chữ giả thày

 

         BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã cùng theo cụ Trạng Quỳnh đề tượng bà,,,Ương!

BẠN ĐỌC

ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG

  Thơ cảm tác          

         ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG

 Ngẫm thấy buồn cho tiến sỹ này

 Tiền gom gạo góp của dân đây

 “Đám đông quần chúng” vơ cả nắm

 Quen thói “lộng ngôn” chữ giả thày

 

         BẠN ĐỌC

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','cujqrv43kjbdggcvtha186psi1','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:36','/a352758/de-tuong-bauong-le-truong-huong.html')