ĐINH LA… THĂNG TÒA! Thơ. Lê Trường Hưởng

Ông Đinh La Thăng bị truy tố ở khung hình phạt đến 20 năm tù

 

      

                                       Tiền hô hậu ủng

                                                   Bảo vệ chu đáo

 

ĐINH LA…THĂNG TÒA!

 

Tiền hô hậu ủng có oai không!

Bảo vệ vây quanh kín mấy vòng

Vành móng ngựa…thôi ra trước bục

Cách ly riêng…vẫn  ở trong phòng

Kẻ bên xốc nách đi cho vững

Người kế che ô tránh…cảm phong

Hai chục năm…ngồi như gãi ngứa

Vài niên…ân xá thế là xong!

 

L.T.H. 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

ĐINH LA…THĂNG TÒA!

 Che chắn Ô dù sợ trúng phong                            

 Vây quanh bảo vệ bấy nhiêu vòng                                       

 Thi hành đổi mới bầy ra bục           

 Lãnh tội ưu tiên vẫn tại phòng        

 Xét xử áp khung tòa tính kỹ                           

 Án tuyên chiếu Luật đúng dân mong

 Đôi mươi (1) năm...nghỉ coi là mấy                                           

 Ân xá vài  kỳ hóa nhẹ không

      

BẠN ĐỌC 

 

(1)Ông Đinh La Thăng bị truy tố theo khung hình phạt có mức án cao nhất là 20 năm tù.

 

 

          

                                    Đứng trước bục...nói

                                       Phòng riêng yên tĩnh

                                     "Lọng" che yếu nhân

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã góp bài họa mô tả cảnh ông Đinh La...Thăng Tòa!

BẠN ĐỌC

ĐINH LA…THĂNG TÒA!

Bài họa

    ĐINH LA…THĂNG TÒA!

 Che chắn Ô dù sợ trúng phong                            

 Vây quanh bảo vệ bấy nhiêu vòng                                       

 Thi hành đổi mới bầy ra bục           

 Lãnh tội ưu tiên vẫn tại phòng        

 Xét xử áp khung tòa tính kỹ                           

 Án tuyên chiếu Luật đúng dân mong

 Đôi mươi (1) năm...nghỉ coi là mấy                                           

 Ân xá vài  kỳ hóa nhẹ không

      (1)Ông Đinh La Thăng bị truy tố theo khung hình phạt có mức án cao nhất là 20 năm tù.

 

BẠN ĐỌC 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','mc75ludibrm7fem0ac3ba3vst3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:06:47','/a359998/dinh-la-thang-toa-tho-le-truong-huong.html')