PHÉP BIẾN HÓA... Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

PHÉP BIẾN HÓA...

 

Đáng tử trăm phần bỗng hóa…sinh

Đang sinh thành tử cũng…vô tình

Chép vàng mạng thế bằng Lươn Chạch

Tôm tép mình thay hộ Cá Kình

Mồi lớn tha đi sao gọn nhẹ

Miếng con mắc lại thấy trương phình

Úm ba la niệm câu thần chú

Tranh thực quần Ngư vẫn thái bình!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','lbvg3r372mempsjmot6h70etf7','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:13:38','/a363927/phep-bien-hoa-tho-le-truong-huong.html')