XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

         

                                         Ảnh minh họa

 


XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH

 

Sân đình sàn diễn dựng thênh thang

Chiêng trống thanh la rộn khắp làng

Dưới đất người xem quây mấy lớp

Trên cây trẻ ngó bám dăm hàng

Ông Vua ngạo nghễ mang binh đến

Tướng giặc hung hăng kéo lính sang

Giao chiến kinh hoàng thây chất đống

Hạ màn đào kép lại cười vang!

 

L.T.H.

 

                                          Ảnh minh họa

 

Bài họa của Bạn Đọc:

XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH

  Sàn diễn sân đinh thênh với thang                                              

  Thanh la thông báo khắp thôn làng                                 

  Người xem nghiêng ngó chen nhau đứng                                                   

  “Khách” đợi dàn ngang xếp mấy hàng 

  Ngạo nghễ tướng quân đao mã đến                                                 

  Hung hăng giặc giã súng gươm sang

  Hỗn giao chiến lợi phơi chồng đống                                                    

  Đào kép tươi cười tiếng vọng vang

 

      BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã cùng xem Tuồng sân đình!

BẠN ĐỌC

XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH

 Bài họa

     XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH

  Sàn diễn sân đinh thênh với thang                                              

  Thanh la thông báo khắp thôn làng                                 

  Người xem nghiêng ngó chen nhau đứng                                                   

  “Khách” đợi dàn ngang xếp mấy hàng 

  Ngạo nghễ tướng quân đao mã đến                                                 

  Hung hăng giặc giã súng gươm sang

  Hỗn giao chiến lợi phơi chồng đống                                                    

  Đào kép tươi cười tiếng vọng vang

 

      BẠN ĐỌC

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','2as4a3pffl7ld28sh6ulc83ku0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:51','/a366823/xem-tuong-san-dinh-tho-le-truong-huong.html')