BẤT NGỜ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

BẤT NGỜ!

 

Chắc mẩm Việt Nam “Đội lót đường”

Nào ngờ…chông nhọn khắp nơi giương

Cố qua đã sứt đầu què cẳng

Gắng vượt đà sưng trán bị thương

“Bé nhỏ” mà tự tin tài giỏi

“Hạt tiêu” lại quả cảm phi thường!

“Thể thao vua” chứa bao điều lạ

“Tấm đệm” vùng lên đoạt chức Vương”?

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

BẤT NGỜ!

 Cũng lo đội bóng loại bên đường                                                  

 Chông nhọn đà giăng khắp lối giương                            

 “Gắng vượt” vận son không gẫy cẳng

 “Cố qua” may phúc chỉ sơ thương

 “Hạt tiêu” quả cảm hơn người giỏi

 “Bé nhỏ” tự  tin thắng lẽ  thường

  Bản lĩnh, ước mơ cùng đấu pháp

  Vỡ òa chiến thắng đến ngôi Vương

 

        BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

"Vỡ òa chiến thắng đến ngôi Vương"

Cả nước hồi hộp đón chờ giây phút này đây!

Cảm ơn Bạn Đọc đã góp bài họa hay!

BẠN ĐỌC

   BẤT NGỜ!

     Bài họa

                   BẤT NGỜ!

 Cũng lo đội bóng loại bên đường                                                  

 Chông nhọn đà giăng khắp lối giương                            

 “Gắng vượt” vận son không gẫy cẳng

 “Cố qua” may phúc chỉ sơ thương

 “Hạt tiêu” quả cảm hơn người giỏi

 “Bé nhỏ” tự  tin thắng lẽ  thường

  Bản lĩnh, ước mơ cùng đấu pháp

  Vỡ òa chiến thắng đến ngôi Vương

 

        BẠN ĐỌC