ÔNG BỤT PARK HANG SEO. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

ÔNG BỤT PARK HANG SEO

 

Bụt không thiêng tại chính Chùa nhà

Đã thuận tình sang đất khách xa

Lặng lẽ mỉm cười mà trổ Phép

Khoan thai tủm tỉm Thuật đưa ra

Vô danh “Ông lớn” đem thay thế

‘Vùng trũng” đồi cao đặt vượt qua

Bản quán ngẩn ngơ cùng tiếc nuối

Seo thành Thần tượng xứ người ta!

 

L.T.H.