ÔNG BỤT RỪNG XANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

ÔNG BỤT RỪNG XANH

 

“Bầu Đức” cái tên gọi mến yêu

Bao Người hâm mộ  cảm ơn nhiều

“Xây nhà từ nóc” hằng trăn trở

“Đặt móng tận sâu” đã thấy điều…

Lột xác “môn Vua” ra lắm phép

Biến hình Cầu thủ trổ vài chiêu

Cả nền Bóng đá làm thay đổi

Ông Bụt rừng xanh thật quá siêu!

 

L.T.H.