QUAN MUỐN…NẰM RIÊNG?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

1400 tỷ đồng xây nghĩa trang Quốc gia dành cho cán bộ cao cấp

 

 

QUAN MUỐN…NẰM RIÊNG?(!)

 

Bác dạy làm Quan phải sát Dân

“Ba cùng” gắn bó thấy sao cần

Sinh thời chỉ vén vun gia tộc!

Lúc tử lại toan tính bản thân?

Tiền thuế vung tay không lưỡng lự

Của công xả láng chẳng tần ngần

Nghĩ mau mình ở đâu ra nhỉ!

Dẹp chỗ…nằm riêng quý bội phần!

 

 

L.T.H.  

 

                Phối cảnh nghĩa trang tại xã Yên Trung. Ảnh: Võ Hải.