QUAN THAM HÃY NGHE ĐÂY! Thơ. Lê Trường Hưởng

Xây Nghĩa trang Quốc gia 1400 tỷ đồng...

 

 

 

QUAN THAM HÃY NGHE ĐÂY!

 

Quan tham lớn bé hãy nghe đây!

Lỗ nẻ nào ra được thế này?

Dòng sữa Thuế công tu béo ú

Miếng mồi Ngân khố vét phồng tay

Lo toan “hậu sự” cho Mồ đẹp

Tính toán Nghĩa Trang để Mả đầy

Cha mẹ dân thường xa lánh hết!

Gian thần nghịch tử phải dừng ngay!

 

L.T.H.