NGHĨ THẤY THƯƠNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

Hà Nội xây Nghĩa trang 1400 tỷ...

 

 

NGHĨ THẤY THƯƠNG!

 

Cán bộ cấp cao nghĩ thấy thương!

Sinh thời lăn lộn ở Công đường

Vì dân dứt áo lìa cha mẹ

Vì nước ra đi biệt cố hương

Tạ thế xếp hàng như Chiến sĩ

Từ trần quy tập khác Dân thường

Tồn vong đều phải xa thân thích

Cán bộ cấp cao nghĩ thấy thương!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ne2e2dse3e2qguf3gkda6a3vg0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:15','/a429684/nghi-thay-thuong-tho-le-truong-huong.html')