KÍNH CÁO! Thơ. Lê Trường Hưởng

                                               Ảnh minh họa

 


KÍNH CÁO!

 

Thủy tinh thể đục mắt gần…mù!

Đọc viết bây giờ thấy tối u!

Bàn phím mờ mờ như phím ảo

Màn hình nhòe nhoẹt giống hình lu

Hồi âm chẳng thể cho đầy đủ

Đáp lễ không sao được chỉn chu

Bạn hữu xa gần xin thứ lỗi

Hẹn ngày thay thế lại…êm ru!

 

L.T.H.

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','je0vbbo1iro6vb4hhfmte0goo0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:12','/a435263/kinh-cao-tho-le-truong-huong.html')