NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT! Thơ. Lê Trường Hưởng

                          Thịt mơ dưa hành câu đối đỏ

 

 

NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT!

 

Văn minh Lúa nước đã sinh ra

Nguyên Đán Tết thuần tộc Việt ta

Phong tục tỏa lan lên phía Bắc

Thói quen du nhập tới Trung Hoa

Chớ nên lầm lẫn mình theo họ

Đừng có hiểu sai chính của nhà

Trải bốn nghìn năm không đổi khác

Cổ truyền giữ vững nếp ông cha!

 

L.T.H.

 

                    Cây Nêu Tràng pháo Bánh chưng xanh

 

Bài họa của Thái Hà:

 

NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT!

 

 Lúa nước văn minh đã đặt ra

 Tết này thuần thục với dân ta                                              

 Tỏa lan phong tục lên phương Bắc                                                  

 Du nhập thói quen tới đất Hoa

 Lầm lẫn chớ nên cho của họ

 Anh minh phong tục nước non  nhà                               

 Ngàn năm văn hiến xin đừng khác                                               

 Truyền thống bao đời giữ nếp cha !

 

       THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa hay Cùng khẳng định Tết Nguyên Đán là của Việt Nam! Nhiều người cứ lầm tưởng là của Trung Hoa! Từ lâu các Nhà khoa học trên Thế giới đã chứng minh: Nền Văn minh từ phá Nam truyền lên phía Bắc!

Chúc Thái Hà một năm mới sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý!
 

THÁI HÀ

NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT!

TH gửi bài họa . Kính chúc anh năm mới luôn vui khỏe , gia đình an khang thịnh vượng

NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT!

 

 Lúa nước văn minh đã đặt ra

 Tết này thuần thục với dân ta                                              

 Tỏa lan phong tục lên phương Bắc                                                  

 Du nhập thói quen tới đất Hoa

 Lầm lẫn chớ nên cho của họ

 Anh minh phong tục nước non  nhà                               

 Ngàn năm văn hiến xin đừng khác                                               

 Truyền thống bao đời giữ nếp cha !

 

       THÁI HÀ