TÁO MẬU TUẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

TÁO MẬU TUẤT

 

Mậu Tuất Táo quân diễn nhạt phèo

Một năm thấp thỏm dõi trông theo

Nam Tào tái bản mồm leo lẻo

“Cô Đẩu” y nguyên dáng uột èo

“Báo cáo” Thời trang thay thật khéo

Ngôi cao ghế thấp thế đánh vèo

Vẫn lo lỡ miệng thôi thì…ngoẻo

Kỷ Hợi năm sau tốt nhất…treo!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','umftfg57g9rbagurfhfa8b6k30','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:24:29','/a451007/tao-mau-tuat-tho-le-truong-huong.html')