ĐÂU CÓ TIẾC LỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

ĐÂU CÓ TIẾC LƠI!

 

Năm Mậu Tuất nói về…Tuất

 

Vóc đẹp dáng oai mắt sáng ngời

Tai tinh mũi thính giỏi tìm hơi

Chạy nhanh như gió khi săn thú

Phóng vút tựa tên lúc bắt mồi

Nhẫn nại truy lùng Gian chẳng bỏ

Trung thành quấn quýt Chủ không rời

Thông minh dũng cảm người yêu quý

Tuất ngợi khen đâu có tiếc lời!

 

L.T.H.