VỊNH CHÓ ĐÁ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Người Việt xưa đã thờ chó đá

 

 

VỊNH CHÓ ĐÁ

 

Oai vệ ngồi canh giữ trước nhà

Tinh tường kiểm soát mọi vào ra

Cho điều may mắn luôn tìm đến

Khiến chuyện rủi ro phải tránh xa

Chặn lũ yêu ma nghênh đón phúc

Ngăn loài gian tế diệt trừ tà

Trung thành rất mực cùng gia chủ

“Hoàng Thạch” “Cẩu Thần” xứng ngợi ca!

 

L.T.H.

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','85i5914vojrld5efahnoc3u3b3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:05','/a467865/vinh-cho-da-tho-le-truong-huong.html')