CHÓ/ Thơ. Lê Trường Hưởng

 

CHÓ

 

Chữ “Chó” để khen cũng lại…chê!

“Lên Voi xuống Chó thật ê chề

“Ngu như Chó” mắng nghe mà sợ

“Đồ Chó đẻ” la thấy khiếp ghê

Chó với chủ trung thành mọi nhẽ

Chó cùng người gắn bó nhiều bề

Chó thông minh giác quan kỳ diệu

Chó đến nhà giầu có sẽ về! (*)

 

L.T.H.

(*) Mèo đến nhà thì khó, Chó đến nhà thì sang