THỊ PHI ĐỘC ĐỊA! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

THỊ PHI ĐỘC ĐỊA!

 

Độc địa làm sao tiếng thị phi

Tựa như rắn Hổ nọc phun phì

Cả tin lú lẫn theo nhanh chóng

Nhẹ dạ mê man thuận tức thì

Gần gũi đột nhiên thành cách trở

Thân tình bỗng chốc hóa chia ly

Đúng sai bình tĩnh mà suy xét

Bản lĩnh vững vàng chẳng việc chi!

 

L.T.H.