THẢ THƠ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Nhân ngày Thơ Nguyên tiêu Mậu Tuất 2018
THẢ THƠ!

 

Chớ làm ô nhiễm cả bầu trời!

Thơ thả nay là một thú chơi?

Mùi bốc kinh hồn lan khắp chốn

Khí xông táng đởm tỏa nhiều nơi

Câu hay lắng đọng trong lòng nhớ

Tứ đẹp thấm sâu dạ chẳng rời

Bay bổng làm sao mà…phóng thế?

Chớ làm ô nhiễm cả bầu trời!

 

L.T.H.