CHÂN DUNG & CHÂN TƯỚNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

CHÂN DUNG & CHÂN TƯỚNG

 

Chân dung luôn đẹp đẽ phô ngoài

Chân tướng lộ ra hỏi mấy ai?

Chân tướng ẩn sâu mờ bóng dáng

Chân dung nổi bật tỏ hình hài

Chân dung giờ phút hay lầm lẫn

Chân tướng tháng ngày chẳng thể sai

Chân tướng con người là bản chất

Chân dung chân tướng chuyện lâu dài!

 

 

L.T.H.