CHẲNG THỂ ĐỦ LỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

CHẲNG THỂ ĐỦ LỜI!

 

Việc nước giỏi giang đảm việc nhà

Xinh tươi duyên dáng đẹp như hoa

Đối nhân xử thế đầy nhân hậu

Rộng mở tấm lòng nặng vị tha

Thiên chức trời trao luôn giữ trọn

Bản năng sẵn có chẳng rời xa

Công dung ngôn hạnh sao toàn vẹn

Chẳng thể đủ lời để ngợi ca!

 

L.T.H.