BÔNG TA. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

BÔNG TA

 

Một sớm trong lành chợt nhận ra

Đầm Sen thanh khiết có bông ta!

Bùn đen chẳng thể làm nhơ đó

Nước đục không sao vấy bẩn mà

Đĩnh đạc vươn lên hàng cỏ dại

Đàng hoàng vượt khỏi khóm cây ma

Chinh nhân tâm sáng tô sông núi

Quân tử đức cao đẹp hải hà

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','i2d50ji2gkbs0i9c24l7bvhjj0','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-19 00:47:30','/a515189/bong-ta-tho-le-truong-huong.html')