TỨC CẢNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

TỨC CẢNH

( Thuận nghịch độc )

Đọc xuôi:

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

Lúa xanh tươi tốt trải trên đồng

Đầy vườn sắc đỏ  bông chờ đợi

Kín ngõ màu vàng lá ngóng trông

Ngây ngất cảnh quan xinh đẹp ước

Đắm say Đường luật diệu huyền mong

Gây đà hứng phấn tràn trang giấy

Đây tức cảnh bài viết mới xong

Đọc ngược:

Xong mới viết bài cảnh tức đây

Giấy trang tràn hứng phấn đà gây

Mong huyền diệu luật Đường say đắm

Ước đẹp xinh quan cảnh ngất ngây

Trông ngóng lá vàng màu ngõ kín

Đợi chờ bông đỏ sắc vườn đầy

Đồng trên trải tốt tươi xanh lúa

Sông núi tuyết hoa trăng gió mây
 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','4cvliv94j2n83eshf50ak2u5u5','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-19 01:19:07','/a521048/tuc-canh-tho-le-truong-huong.html')