THĂNG ƠI! Thơ. Lê Trường Hưởng

THĂNG ƠI!

 

“Khách sạn Hin Tơn”…ngự ít năm

Vẫn người qua lại vẫn quà thăm

“Chỉ huy” thanh thản thư nhàn…nghỉ

“Tư lệnh” ung dung thoải mái…nằm

Kinh tế thụt lùi…không đáng kể!

Nợ nần chồng chất…có bao lăm?

Công to tội bé rồi ân xá

“Bóc Lịch” nhanh thôi hãy vững tâm!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','t50hfqg6o4asrtqt4pvdcmr734','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-19 00:10:20','/a526706/thang-oi-tho-le-truong-huong.html')