CỰU BINH HÓA…TÂN BINH!

 

CỰU BINH HÓA…TÂN BINH!
 

Cựu binh bỗng chốc hóa…tân binh!

Phây Búc đã gây rắc rối mình

Hơn tháng nghỉ Trang “Nhà” khóa chặt!

Dăm tuần gác Bút “Cửa” ghim đinh

Đành xây Lều mới không vừa ý

Chịu mất đồ xưa thật bất bình!

Quản Trị thân quen đều lạ lẫm

Cựu binh bỗng chốc hóa…tân binh!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','7nrp1qmsclr965qrnuqm3klev4','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:06:00','/a561164/cuu-binh-hoatan-binh.html')